Region 1-3

Region 1

BANGGI | Limbuak Darat | KUDAT | Bahasa and Chinese Church | SIKUATI |Marabau, Barambangon, Rampai, Masangkong, Tiga Papan | PARAPAT | Tambuluran, Parapat, Minyak,Terongkongon, Malamam, Binggolon, Rukom, Suvil | MATUNGGUNG | Nangka, Pinawantai, Lampaki, Lotong, Paradason, Rondomon, Sumangkap Garib | LANGKON | Bintoson, Minansad, Toporoi, Batutai, Bintasan Darat, Bintasan I, Boluot, Kirangawan, Mangin, Ontolob/Sampir, Rasak/Tigaman, Tulid.

[supsystic-gallery id=1 position=center]

Region 2

BANDAU | Bandau | GOSHEN | Goshen | LOTONG | Bunsadan, Kokobuan, Lotong, Tagas, Kotud, Pulutan, Simpangan, Patiu, Bahab, Tonsung – Lotong, Ramag | MARAK-PARAK | Talamason, Bambangan, Pangapuyan, Sorinsim, Sunsui, Kaindangan (Bambangan), Kias, Laguhang, Mogis, Paka, Talamason Atas, Tungab | SUMBILINGON | Sumbilingon, Mangkupa, Radu Darat, Radu Laut, Gurontung, Kampar, Monopod, Sumbilingon Laut, Talas, Timbang Batu, Timbang Batu II.

divider

Region 3

BENGKOKA | Kibulu, Rukom, Kabatasan, Layung Pusat, Dandun, Kiambalang, Pekan Pitas, Sosop, Singgah Mata | BONGKOL | Bongkol, Liu, Sarupil, Sg Eloi | DAMAI | Damai, Kuranji, Mongkowosing, Rasak Darat, Ongkilan, Trangkapas, Tinondukan, Lambang | GANA | Mosolog, Talantang 1, Talantang II, Ranau I, Gana/Kipopogong, Linukuan, Penusukan, Piso, Dalaman Darat, Gouton | KINADAAN | Kinadaan, Sokoon Paitan, Koiboton – Sugud, Kawananan | KAIBOTON | Kaiboton – Tangkarason, Tangkarason, Pinangkau | MAPAD | Mapad, Layang | MEMPAKAD | Mempakad, Gudang Limau, Mantus  | MORION | Morion, Nolotan, Salimandut, Botition, Monguow,  Minitampak, Bombong | TANDEK | Tondig, Tingkalanon, Liabas-Kokol, Liabas Darat, Masin Asin, Samparita Atas, Samparita Tengah, Mantus, Tinogu, Tinogu Ulu, Koromoko, Bombong I, Togudon.

divider